Magyar Ezüst Érdemkereszttel jutalmazták Peti bácsi munkáját

Az erdélyi magyarság megmaradását és közösségi életét szolgáló oktatói és cserkészvezetői munkája elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök úr Geréd Péter Csanád Ámos részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

Geréb Péter Csanád Ámos 1938. augusztus 22-én született Kolozsvárott. Édesapja dr. Geréb Pál, a Református Teológia dékánja, majd rektora, édesanyja Pap Erzsébet tanítónő, akit egyházi kapcsolatai miatt 1957-ben elveszítette tanügyi munkahelyét.

Geréb Péter 1960-ban végzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán. Kihelyezték a zetelaki iskolába, ahol a kiváló eredményeket elérő tanári kar tagja lett. Tanítványaik jó eredményei miatt többüket behelyezték Székelyudvarhelyre, őt a Közgazdasági Líceumba 1968-ban, majd 1972-ben áthívták a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőbe, ahol matematikát és matematikatanítás módszertanát tanította leendő pedagógusok ezreinek. A Tanítóképző keretein belül 1994-től újraindult református kollégiumi teológia-filológia szakos osztály osztályfőnöke lett. 1997-től az önálló intézménnyé vált Református Gimnázium tanára egészen nyugdíjba vonulásáig.

Egy gyermekkorában olvasott könyv, A rozmaring őrs kalandjai hatására a rendszerváltás után azonnal jelentkezett cserkésznek, az akkor Erdélyben elsőként megalakuló székelyudvarhelyi Budvár cserkészcsapatba. Egy évre rá, már segédtiszt képesítést szerzett. 1993-ban újraindította a Református Kollégium 1945-ben megszűnt cserkészcsapatát, melyet az előbb említett csapat parancsnokáról a Z. Sebess Józsefről nevez el. A 2006-ig a csapat vezetőjeként tevékenykedik. Több éven át a csapatvezető nélkül maradt székelyudvarhelyi Bethlen Gábor csapatot is vezeti a Z. Sebess József cserkészcsapattal párhuzamosan. Heti rendszerességgel foglalkozásokat tart, melyekre vendég előadókat is meghív különböző témákban. Havonta gyalogtúrákra viszi a csapattagokat Székelyudvarhely környékén. Minden évben nyári és téli cserkésztábort szervez. Vezetésével többszáz gyermek tapasztalja meg a cserkészéletben rejtőző örömöket, a táborok szépségét, a túrák nehézségét, a cserkészet által szerzett barátság örök kötelékét.

Ma is aktív tagja a Z. Sebess József cserkészcsapatnak jelenlétére, véleményére, meglátásaira a mai napig számítanak a csapatban.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület alapító tagja volt 1990-ben, ma is velük túrázik, igaz már csak könnyebb útvonalakon.

A rendszerváltás utáni első városi tanácsban négy évig önkormányzati képviselő Székelyudvarhelyen. A város érdekében végzett munkájáért 2014-ben a város díszpolgára kitüntetés mellett átveszi a város kulcsát.

1990-től Székelyudvarhely Belváros Református Egyházközség presbitere és egy ideig főgondnoka. 2000-ben a romániai református egyház zsinatának tagja lett, 2006-ban erdélyi egyházkerületi főgondnok, ügyvezető főgondnok, 75 éves koráig. Ez a legmagasabb tisztség, amit a református egyházban világi személy betölthet.

Hatvan éve házas, 3 lány édesapja, 7 unoka és 2 dédunoka büszke nagyapja.

     Egész élete közösségének, hazájának szolgálatában telt, sokat tett nemzettudat megmaradásáért itt Erdélyben.

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?