A cserkészfogadalomról szülőknek

Kedves Szülők!

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy – mivel a cserkészetben nagy hangsúlyt fektetünk az adott szóra, – meséljünk Nektek az ígéretről, a fogadalomról, és a cserkészetben meglévő kötelezettségekről.

A kiscserkész-ígéret:

Én, [teljes név] ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom.

A gyermekkor spontaneitásával és vidámságával fémjelezve, a kiscserkész ígéret egy aktív és vidám ígéret. Teljes szívéből tesz a gyermek ígéretet. A szavak egyszerűek: jó gyerek lesz, vidám, rendszerető, engedelmes és őszinte, a tőle telhető legjobbat teszi, hogy a kiscserkész törvényekhez hű legyen, minden nap valami jót cselekedjen. Más nemzeteknél a szülők szerepelnek a fogadalom szövegében, de magában a ceremóniában is: a gyerek tőlük kér engedélyt, hogy letehesse az ígéretét.

A cserkészfogadalom:

A fogadalom szövegét Sevin atya fogalmazta meg, aki a Franciaországi Cserkészek katolikus francia szövetséget alapította. Az európai cserkészek közül többen Európa szolgálatát adták hozzá:

„Becsületszavamra fogadom, hogy Isten kegyelmével a tőlem telhető legjobbat fogom tenni, Isten, az Egyház, hazám és Európa iránti kötelességeimet teljesítem, embertársaimnak mindenkor segítek, és a cserkésztörvényt megtartom.”

A Romániai Magyar Cserkészszövetség cserkész fogadalma hasonlatos ehhez:

Én, [teljes név] fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom. Isten engem úgy segéljen!

Sok lapra lenne szükség, hogy magyarázzuk ezt a fogadalmat. Tegyünk egyszerűen néhány megállapítást:

  • A fogadalom nem annak a jele, hogy elértük a tökéletességet, de elköteleződés arra, hogy a tőlünk telhető legjobbat tegyük azért, hogy szolgáljunk. Egy olyan személyhez szól, akinek fejlődése folyamatban van; a fejlődés elhatározását jelenti, előrehaladást az odaadás és a szolgálat útján.
  • A fogadalommal elkötelezzük magunkat, hogy Istent, a hazánkat és a nemzetünket fogjuk szolgálni.
  • A fogadalom kettős dimenzióba vezeti be a fiatalt; emberi és lelki, mivel a cserkészet nevelni akar és minden elemében nagyobbá tenni az embert.
  • A szolgálat nem azt jelenti, hogy önmagától távol álló dolgokat kutasson a fiatal: a cserkészet konkrét és praktikus; a mellettünk álló, a közeli felebarát szolgálatával kezdődik, s ezután is minden pillanatban folytatódik.
  • Hogy betarthassuk a fogadalmunkat, létezik egy vezető, egy kapaszkodó: a tíz cserkésztörvény.
  • A fogadalom elkíséri és támogatja a gyermekek és a különböző korban lévő fiatalok érését és fejlődését. Míg a cserkészfogadalom elsősorban a cserkészkorú (12-16) fiatalok számára lett megfogalmazva, a cserkészet bölcsességében úgy gondolta, hogy fontos, hogy hasonló természetű szakaszokat nyújtson a fiatalok életének különböző korszakaiban.
  • Valójában, ha a fogadalom szövege nem is változik lényegesen, a fiatal, aki leteszi a fogadalmat, változik, fejlődik, átalakul. 12 évesen, az elköteleződés még csak emocionális. 15 évesen már akaratlagos és 19-20 éves korban meg is érthető. De minden elköteleződés által belső lényegét tekintve fejlődik, növekszik.

A fogadalom a cserkészpedagógia kulcsa.

Biztosítja az épülést, a szilárdságot és ugyanakkor meg is koronázza azt. A cserkészpedagógia középpontjában a fogadalom áll, mely a bizalomra épül. A fogadalom azt fejezi ki, hogy hitelt adunk egy gyerek, vagy egy fiatal adott szavának, képesnek hisszük őt arra, hogy becsületére elkötelezze magát, méltónak arra, hogy belépjen egy olyan közösségbe, amely őt befogadja; a bizalom által növekedni fog. A bizalom ad energiát minden emberi fejlődéshez, ez a cserkészet rugója.

A fogadalmat szabad akaratából teszi le a fiatal.

Ez egy olyan pillanat, amikor mások elé egyedül kell kiállni. A fiatal kifejezi a személyiségét és az akaratát aziránt, hogy létezzen, cselekedjen és alkosson. A legtöbbjük számára ez lesz az első alkalom, hogy ilyen jellegű dolgot cselekedjenek. Ez további életük meghatározója: ha megkérdezzük azokat a férfiakat és nőket, akik cserkész fogadalmat tettek, sokuk számára az életüknek lényeges pontját képezte, amely örökre meghatározta az élethez való hozzáállásukat.

A fogadalom által belép a szövetségbe a fiatal.

Nem mi választjuk meg a fogadalom szövegét: szabadon lépünk be egy olyan közösségbe, amelynek megvannak a szabályai, az életvitele és a becsületbeli kötelezettségei – a cserkésztörvény, az alapelvek és erkölcsi szabályok Ez egy életstílus, amely ebből következik. Egy ember fogadalma az egész közösséget kötelezi, ezért van az, hogy ha egy valaki fogadalmat tesz, és a szerint cselekszik, az egész cserkész közösség számára ez a fogadalom elfogadott kell, hogy legyen.

A fogadalmat mindig egy cserkészvezető és Isten előtt tesszük le, a közösségnek ígérjük meg, amely befogad, és amelyet az a vezető képvisel, aki a ceremóniát vezeti.

A közösség a jelenlétével és a ceremónia által előírt módon vesz részt. Beleegyezését és bizalmát adja. Ez után kötelessége, hogy bátorítsa és támogassa azt, aki elkötelezte magát (ez a cserkész-testvériség alapja), de egyúttal felügyel is az adott szó betartására (ez a becsületügyi bíróság alapja, amely felügyel arra, hogy mindenki személyesen és a közösségben – mint egységben – tiszteletben tartsa a fogadalmát). A fogadalom a fejlődés pedagógiai eszköze. Ha egyszer letettük a fogadalmat, meg is kell tartani. A fogadalom a személyes elköteleződés és az adott szó tiszteletben tartásának tanulási folyamata, amely tetteken át történik.

A fogadalom a fejlődés pedagógiai eszköze.

Ha egyszer letettük a fogadalmat, meg is kell tartani. A fogadalom a személyes elköteleződés és az adott szó tiszteletben tartásának tanulási folyamata, amely tetteken át történik.

A fogadalom és a szülők

A fogadalom és a cserkészelköteleződések a gyermekeitek életét szervezik meg és segítik kijelölni saját útjukat. Fontos, hogy Ti is ismerjék ezeknek a tartalmát és fontosságukat. Támaszkodhattok rájuk a családi életben: a kiscserkész megígéri, engedelmes, segítőkész és rendszerető lesz és ennek Ti is tanúi vagytok, így látható, hogy ez az első ígéret azt fejezi ki, hogy a kötelességteljesítés otthon kezdődik.

De arra is ügyelni kell, hogy tiszteletben tartsátok gyermekeitek titkos kertecskéjét; a fogadalom megélése az elején elsősorban a cserkészközösségben történik meg. Ne legyetek türelmetlenek, csakis fokozatosan fog tudatosulni gyermekeiteknél, hogy a fogadalomnak színesítenie és ösztönzőleg kell hatnia életükre, valamint hogy megtanulják megtartani adott szavukat, ha Isten is úgy akarja, mindig.