Cserkészpajtás Egyesület

Az egyesület célja, célkitűzései és tevékenységei

Az egyesület célja a családok, iskola, vallás és társadalom által kifejtett hatások kiteljesítése a fiatalokban, a fiatal generáció olyan szellemben való nevelése által, mely nyomán életképes, egészséges, felelős, magabiztos, Istenfélő felnőttekké válhassanak, közösségük hasznos polgárai lehessenek.

A fent említett cél elérése érdekében az egyesület a következő célkitűzéseket és tevékenységi módszereket fogja alkalmazni:

 • segítségnyújtás, elsősorban a 08-as számú, Z. Sebess József cserkészcsapatnak és folyamatos összedolgozás ezzel a csapattal;
 • segítségnyújtás más cserkészcsapatoknak Székelyudvarhelyről és a megyéből, valamint összedolgozás ezen csapatokkal;
 • összedolgozás a romániai magyar történelmi egyházakkal;
 • összedolgozás más szervezetekkel az országból vagy külföldről a fiatalok nevelése céljából;
 • szervezés és/vagy részvétel különböző eseményeken, hegyi túrákon, táborokon, kurzusokon, versenyeken és felmérőkön az országban és külföldön;
 • szervezés és/vagy részvétel különböző tevékenységeken, programokon, természetmegőrző, környezetvédő, ökológiai tervekben;
 • szervezés és/vagy részvétel eseményeken, melyek a helyi, tradicionális szokásokat őrzik, valamint megemlékezési eseményeken;
 • szervezés és/vagy részvétel összejöveteleken, megvitatásokon, szimpóziumokon, kiállításokon, és az egyesület sajátos tevékenységét érintő tapasztalatcseréken;
 • tanulmányok, programok, tervek, tervezetek, rendelkezések, eljárások és más dokumentumok kiadása, melyek az egyesület céljára vonatkozó szolgáltatások megszervezését, előkészítését, működését és lefolyását érintik;
 • összedolgozás más szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel az országból vagy külföldről, melyeknek közös célkitűzéseik vannak az egyesülettel, és ezek közötti információ csere;
 • anyagi források lehívása, szponzorálás keresése egy működő logisztikai alap megteremtése érdekében, egyes programok és tervek kivitelezésére;
 • Európai Uniós támogatású tervekhez való hozzáférés és végrehajtás;
 • más tevékenységek szervezése és más tervek lefolytatása, melyek hozzájárulnak az egyesület céljainak teljesítéséhez;