Levél a leendő cserkészek szüleihez

Kedves Szülők!

Ha fiukat vagy lányukat érdekli a cserkészet és szeretne csatlakozni hozzánk, jó ha Önök is ismerik azt a mozgalmat, amely a jövőben remélhetőleg fontos szerepet fog betölteni gyermekük életében és nevelésében. Ezért az alábbiakban néhány fontos gyakorlati tudnivalót szeretnénk elmondani a cserkészetről.

Mi is az a cserkészet?

A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági nevelőmozgalom, amelynek világszerte 17 millió tagja van, és ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, a család és a vallásos közösség helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelősséget ébreszt a fiúkban és lányokban az iránt, hogy milyen kötelességeink vannak Istennel, másokkal és önmagukkal szemben. Célja, lelki, szellemi és fizikai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy a jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s mint ilyen, bármely közösség – iskola, munkahely, család – hasznos tagjává lehessen.

Mit csinálnak a cserkészek?

A cserkésznevelés gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. A heti rendszerességgel tartott összejövetelek, a hétvégi kirándulások, az évközi szolgálatok, a nyári táborozás és az egyéb programok során a cserkészek a cselekedve tanulás módszerével, a gyakorlatban szerzik meg és hasznosítják a megszerezhető ismereteket – korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Megtanulnak – sok egyéb mellett – a természetben élni, azt megóvni, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni, és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is megálló és a szükséges önbizalommal rendelkező, boldog emberekké. A cserkészet tehát egész éves elfoglaltságot jelent. Nagyon szárazan fogalmazva hetente egy őrsgyűlést, egy-két havonta egy egész napos kirándulást és néhány más programot, végül pedig évente egy tíz-tizennégy napos nyári tábort. Természetesen nem a számszerűség a fontos, hanem a programok lelke, hangulata és légköre.

Őrsi rendszer

Az azonos életkorú cserkészek 5-8 fős csoportjaiban, az őrsökben zajlik a cserkészélet – így megismerik a közösségi lét, a jó társaság, az együttmunkálkodás szükségességét és örömét; így segítheti őket a közösség megtartó ereje. Az őrsöket általában a gyerekeknél pár évvel idősebb, 15-20 éves őrsvezetők vezetik, akiknek már kellő képzettségük, tapasztalatuk és lelki érettségük van arra, hogy minták lehessenek a vezetett gyerekek számára.

Keresztény értékrend

Ami a cserkészetet határozottan megkülönbözteti más szabadidős elfoglaltságoktól, az a keresztény értékrendnek megfeleltethető tíz cserkésztörvény és a fogadalom, amely irányt és a követendő példát mutatja a cserkészeknek. A cserkészet nemcsak arra tanít meg, hogy szeressük, segítsük embertársainkat, de arra is, hogy hogyan segíthetünk magunkon és másokon.

Ki lehet cserkész?

Bárki, aki a cserkészet célkitűzéseit elfogadja. Sok cserkészcsapatba már 7-8 éves korú gyerekek is jelentkezhetnek. Ők az ígéret letétele után kiscserkészek lesznek. A kiscserkészek vezetőik segítségével sok-sok játékon keresztül fedezik föl a közös együttlét örömeit, meseerdőkön és más programokon élhetik bele magukat kedvenc történeteikbe, nyaranta pedig tanyázásokon készülhetnek föl a nomád tábori cserkészéletre. Kiscserkész éveik után az újoncpróba és a fogadalom letételével cserkészekké válhatnak. Más csapatokban hiányzik a kiscserkész korosztály. Oda csak 11-12 korukban kerülnek újoncként a fiúk és lányok, akik mintegy egy éves felkészülés után tesznek cserkészfogadalmat. Fontos gyakorlati tudnivaló tehát, hogy akár kiscserkésznek, akár cserkésznek jelentkezik valaki, eleinte, a fogadalom vagy az ígéret letételéig sem cserkészegyenruhával, sem nyakkendővel sem más egyéb cserkészholmival nem kell, hogy rendelkezzen. Ezek csak később, az ígéret vagy fogadalomtétel után válnak szükségessé. A cserkészet programja egy életre szól. Azok a baráti közösségek, amelyek 10-14 éves korban vagy akár már korábban kialakulnak, sokszor tovább kísérik az embert, nemcsak fiatalkorában, hanem egész életére. A kiskamaszkorból kinőve azonban a cserkészet programja is változik kissé. A 14-17 évesek rovercserkéssszé (vagy magyarul felfedezővé illetve vándorrá) válhatnak, akik nagyobb kihívásokkal néznek szembe és a próbarendszer kínálta egyéni és közös feladatokkal készülnek felnőtt életükre. Ugyanők eközben 14 éves koruk után őrsvezetői, majd az érettségi után segédvezetői, cserkészvezetői képesítést szerezhetnek és vezetőként szolgálhatnak.

Ha boldog akarsz lenni, tégy másokat boldoggá!

A magyar cserkészcsapatok és az irányításukra vállalkozó cserkészvezetők nincsenek könnyű helyzetben. Ezért ha nem is a gyerekekkel való rendszeres foglalkozásban, de a különféle programok megszervezésében és lebonyolításában, és ezek anyagi alapjainak megteremtésében alkalmanként is bőven elkél számukra a segítség. Mindenki, aki egyetért az általunk vállalt eszmékkel, tud segíteni valamit, hiszen mindannyiunknak különböző képességei és lehetőségei vannak. A cserkészet pedig sokat ad a vezetőknek, a felnőtt cserkészeknek, és akár az alkalmi besegítő, cserkész szimpatizánsoknak is: többet, mint barátok közti kellemes elfoglaltságot – a legjobb értelemben véve neveli őket is lelki, szellemi és szociális téren egyaránt.