Cserkészfogadalom

A kiscserkész-ígéret:

„Én, [teljes név] ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom.”

A cserkészfogadalom:

Én, [teljes név] fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom. Isten engem úgy segéljen!

A felnőtt- és öregcserkész fogadalom:

Én, [teljes név] fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket és azokat mindenkor megtartom. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Isten engem úgy segéljen!

Az őrsvezetői fogadalom:

Én, [teljes név] fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom. Őrsvezetői szavamra fogadom, hogy a rámbízott cserkészeket, mindenkor a tíz törvény szellemében és legjobb tudásom szerint vezetem. Isten engem úgy segéljen!

A segéd-, és cserkészvezetői fogadalom:

Én, [teljes név] fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényeket, és azokat mindenkor megtartom. A rámbízott cserkészeket a legjobb tehetségem szerint nevelem, és mindenben jó példával járok előttük. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás-, vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok, és nem leszek. Isten engem úgy segéljen!